Strana 1 z 1

Verejné prerokovanie domového poriadku pre nájomný bytový dom 24 b.j.

Napísané: 9. Februára 2019, 18:38
od používateľa cbartok
Dňa 8.1.2019 o 18:00 hod. sa za účasti poslancov OZ a nájomcov Nájomného bytového domu s 24 b.j. Dolné Plachtince 248 uskutočnilo verejné prerokovanie Domového poriadku spojené s diskusiou o aktuálnych problémoch.
Prítomní nájomcovia sa dohodli na stanovení osôb zástupcov nájomcov bytov v zmysle čl. 2 domového poriadku, ktorými sú:
1. vchod: p. Parkáni
2. vchod: p. Gibalová
3. vchod: p. Nociarová
4. vchod: p. Krupová
Prítomní zástupcovia nájomcov bytov prijali tento post dobrovoľne, prítomní nájomcovia berú na vedomie znenie Domového poriadku.
DOMOVÝ PORIADOK.pdf
(233.42 KiB) 532 stiahnutí