Strana 1 z 1

Zákony nájdete na slov-lex.sk

Napísané: 9. Februára 2019, 14:49
od používateľa cbartok
Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov SR.

Od 1. januára 2016 majú všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov
publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe na adrese: http://www.slov-lex.sk