Strana 1 z 1

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Napísané: 9. Februára 2019, 14:16
od používateľa cbartok
Zákon o majetku obcí.
Odporúčame prečítať.
Aktuálne znenie nájdete tu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/