Strana 1 z 1

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Napísané: 11. Októbra 2015, 21:49
od používateľa cbartok
Zákon o obecnom zriadení je alfa a omega samosprávy.
Odporúčame prečítať.
Aktuálne znenie nájdete tu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/