Zasadnutie OZ 13.12.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 140
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 13.12.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 13.12.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Dolné Plachtince.
5. Prerokovanie návrhu prílohy č. 1 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Obce Dolné Plachtince.
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017.
8. Rôzne:
- Plán zasadnutí na rok 2017.
9. Diskusia.
10.Návrh na uznesenie.
11.Záver.
Zápisnica č.12.pdf
Zápisnica 12/2016
(69.05 KiB) 650 stiahnutí
Uznesenie č.12.pdf
Uznesenie 12/2016
(56.92 KiB) 650 stiahnutí