Zasadnutie OZ 29.11.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 140
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 29.11.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 29.11.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné Plachtince.
5. Prerokovanie odčlenenia časti parcely CKN 337,338 a 339 (za bývalým Marákovým domom) za účelom následného predaja – preložené z minulého zasadnutia.
6. Aktuálne informácie o dotáciách.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10.Záver.
Zápisnica č.11.pdf
Zápisnica 11/2016
(57.81 KiB) 663 stiahnutí
Uznesenie č.11.pdf
Uznesenie 11/2016
(58.18 KiB) 670 stiahnutí