Strana 1 z 1

Pracovné stretnutie 16.08.2016

Napísané: 11. Januára 2017, 13:27
od používateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Dátum a čas konania: 16.08.2016, 17:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Prerokovanie kúpy RD súp. č. 21 od pána Jozefa Maráka, Banská 16, Bardejov.
4. Záver
Zápisnica č.8.pdf
Zápisnica 8/2016
(43.47 KiB) 654 stiahnutí