Zasadnutie OZ 21.12.2017

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 21.12.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 14.12.2017, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 21.12.2017 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie návrhu prílohy č. 1 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Dolné Plachtince.
 5. Prerokovanie prijatia kontokorentného úveru od VÚB a.s. na rok 2018.
 6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 4/2017 ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2017.
 7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. CKN 51 za účelom zriadenia žumpy pre rodinný dom č. 159.
 9. Rôzne.
  - plán zasadnutí na rok 2018.
  - pripomienkovanie tetu zadania územného plánu do 28.12.2017.
 10. Diskusia.
  - diskusia k téme "príspevok obce Dolné Plachtince pri narodení dieťaťa našim občanom", navrhnutá poslancom p. Kuvikom http://dolneplachtince.sk/zastupitelstv ... p?f=7&t=34.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.
pozvánka na zasadnutie 21.12.2017.pdf
(306.79 KiB) 751 stiahnutí
Prílohy
Príloha č. 1 k VZN 6_2009 na rok 2018.pdf
k bodu 4
(183.14 KiB) 751 stiahnutí
rozpočet 2018.pdf
k bodu 7 výstup z účtovníctva
(144.6 KiB) 768 stiahnutí
RO 4.pdf
k bodu 6
(551.63 KiB) 751 stiahnutí
Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf
k bodu 7 prehľadná tabuľka
(450.4 KiB) 756 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Pripomienkovanie zadania ÚPN

Príspevok od používateľa cbartok »

Prosím navštívte neverejnú diskusiu:
http://dolneplachtince.sk/zastupitelstv ... p?f=9&t=36
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 21.12.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Zápisnica č.11.pdf
zápisnica 11/2017
(391.34 KiB) 771 stiahnutí
Uznesenie č.11.pdf
uznesenie 11/2017
(352.02 KiB) 778 stiahnutí
Zamknuté