Zasadnutie OZ 11.04.2017

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 11.04.2017

Príspevokod užívateľa cbartok » 7. Apríla 2017, 17:35

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 11.4.2017, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2017 na úseku školstva.
5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016.
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO od 1.1.2017 do 7.4.2017.
7. Voľba hlavného kontrolóra obce:
  • individuálna prezentácia kandidátov v rozsahu max. 10 minút/kandidát – pred poslancov predstupujú po jednom, podľa poradia doručenia prihlášky,
  • voľba verejným hlasovaním.
8. Rôzne.
  • Informácie o dotáciách – podané na MFSR, získané z BBSK, aktuálne možnosti.
  • Majáles 6.5.2016.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Obsah obálok kandidátov nájdete v prípade záujmu v neverejnej časti: https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewforum.php?f=9.

pozvánka na zasadnutie 11.04.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(282.99 KiB) 257 stiahnutí

Záverečný účet 2016.pdf
Záverečný účet - k bodu 5
(721.45 KiB) 267 stiahnutí

Rozpočtové opatrenie 1_2017.pdf
K bodu 4
(236.46 KiB) 266 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 11.04.2017

Príspevokod užívateľa cbartok » 9. Mája 2017, 17:21

Uznesenie č.4.pdf
Uznesenie 4/2017
(353.16 KiB) 267 stiahnutí

Zápisnica č.4 .pdf
Zápisnica 4/2017
(397.29 KiB) 272 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2017"