Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 12.01.2017

Napísané: 11. Januára 2017, 03:34
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 12.1.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla o odpredaj časti parcely č. 2018/2 v majetku obce (LV 338) ako pozemku v bezprostrednej blízkosti pozemkov, ktoré vlastní p. Federl.
5. Rôzne:
  • nadchádzajúce kultúrno-spoločenské akcie v 1. štvrťroku 2017.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver.

pozvánka na zasadnutie 12.01.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(301.55 KiB) 299 stiahnutí

SC224e17011108020.pdf
príloha k bodu 4
(327.88 KiB) 310 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 12.01.2017

Napísané: 12. Januára 2017, 20:40
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.1.pdf
Zápisnica 1/2017
(365.33 KiB) 282 stiahnutí

Uznesenie č.1.pdf
Uznesenie 1/2017
(342.09 KiB) 262 stiahnutí

ziadost_federl.pdf
Žiadosť Miroslav Federl
(171.2 KiB) 263 stiahnutí

ziadost_belinova.pdf
Žiadosť Mgr. Zlatica Belinová
(155.02 KiB) 281 stiahnutíSituačný plán dohody rozdelenia pozemku 2018/2 na tri časti, z ktorých má záujem kúpiť každý po jednej časti p. Federl, p. Šoltés a p. Belinová.
situacia_dohody.pdf
Situácia dohody
(53.54 KiB) 264 stiahnutí