Zasadnutie OZ 08.06.2017

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 138
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 08.06.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 8.6.2017, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce:
  - priestor pre individuálnu prezentáciu kandidátov v rozsahu max. 10 minút/kandidát – pred poslancov predstupujú po jednom, podľa poradia doručenia prihlášky,
  - voľba verejným hlasovaním.
 5. Výsledok verejného obstarávania na stavbu „Detské ihrisko – MŠ Dolné Plachtince“ – prerokovanie zmluvy s úspešným uchádzačom.
 6. Rôzne:
  - Informácie o dotáciách – aktuálne možnosti, MAS, Mikroregión Východný Hont.
  - COOP Jednota – podmienky predaja pozemkov.
  - Merače rýchlosti prerokovanie – doplnenie predkladá poslanec, p. Kuvik.
  - Podlaha v telocvični ZŠ – prerokovanie ďalšieho postupu.
  - Informácia o verejnom obstarávaní architekta územného plánu.
  - Deň detí 11.6.2017.
 7. Diskusia.
 8. Návrh na uznesenie.
 9. Záver.
Prílohy
pozvánka na zasadnutie 08.06.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(286.82 KiB) 384 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 138
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 08.06.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Zápisnica č.6 .pdf
Zápisnica 6/2017
(387.4 KiB) 397 stiahnutí
Uznesenie č.6.pdf
Uznesenie 6/2017
(352 KiB) 402 stiahnutí
zmluva_enercom.pdf
k bodu č.5
(147.47 KiB) 388 stiahnutí
zápisnica z prieskumu.pdf
k bodu č.5
(73.23 KiB) 389 stiahnutí
ihrisko COOP.pdf
pozemok pre ihrisko pri predajni COOP
(104.33 KiB) 381 stiahnutí
telocvičňa.pdf
cenové ponuky podlaha telocvične
(194.38 KiB) 385 stiahnutí
Prílohy
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_obec2.docx
(12.33 KiB) 357 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_obec1.docx
(12.39 KiB) 373 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.1_c.docx
(12.55 KiB) 367 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.1_a.docx
(12.55 KiB) 374 stiahnutí
zásobník projektov CLLD Verejný sektor.xlsx
(14.28 KiB) 373 stiahnutí
zásobník projektov CLLD Súkromný sektor.xlsx
(13.5 KiB) 366 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.5.docx
(12.48 KiB) 366 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.4.docx
(12.35 KiB) 379 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.2.docx
(12.25 KiB) 378 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_oz2.docx
(12.73 KiB) 367 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_oz1.docx
(12.5 KiB) 370 stiahnutí
Zamknuté