Zasadnutie OZ 08.06.2017

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 08.06.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 8.6.2017, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce:
  - priestor pre individuálnu prezentáciu kandidátov v rozsahu max. 10 minút/kandidát – pred poslancov predstupujú po jednom, podľa poradia doručenia prihlášky,
  - voľba verejným hlasovaním.
 5. Výsledok verejného obstarávania na stavbu „Detské ihrisko – MŠ Dolné Plachtince“ – prerokovanie zmluvy s úspešným uchádzačom.
 6. Rôzne:
  - Informácie o dotáciách – aktuálne možnosti, MAS, Mikroregión Východný Hont.
  - COOP Jednota – podmienky predaja pozemkov.
  - Merače rýchlosti prerokovanie – doplnenie predkladá poslanec, p. Kuvik.
  - Podlaha v telocvični ZŠ – prerokovanie ďalšieho postupu.
  - Informácia o verejnom obstarávaní architekta územného plánu.
  - Deň detí 11.6.2017.
 7. Diskusia.
 8. Návrh na uznesenie.
 9. Záver.
Prílohy
pozvánka na zasadnutie 08.06.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(286.82 KiB) 416 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 08.06.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Zápisnica č.6 .pdf
Zápisnica 6/2017
(387.4 KiB) 430 stiahnutí
Uznesenie č.6.pdf
Uznesenie 6/2017
(352 KiB) 434 stiahnutí
zmluva_enercom.pdf
k bodu č.5
(147.47 KiB) 421 stiahnutí
zápisnica z prieskumu.pdf
k bodu č.5
(73.23 KiB) 426 stiahnutí
ihrisko COOP.pdf
pozemok pre ihrisko pri predajni COOP
(104.33 KiB) 414 stiahnutí
telocvičňa.pdf
cenové ponuky podlaha telocvične
(194.38 KiB) 417 stiahnutí
Prílohy
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_obec2.docx
(12.33 KiB) 385 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_obec1.docx
(12.39 KiB) 408 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.1_c.docx
(12.55 KiB) 398 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.1_a.docx
(12.55 KiB) 402 stiahnutí
zásobník projektov CLLD Verejný sektor.xlsx
(14.28 KiB) 405 stiahnutí
zásobník projektov CLLD Súkromný sektor.xlsx
(13.5 KiB) 398 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.5.docx
(12.48 KiB) 395 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.4.docx
(12.35 KiB) 410 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 7.2.docx
(12.25 KiB) 407 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_oz2.docx
(12.73 KiB) 399 stiahnutí
Formulár Dolné Plachtince 5.1.2_oz1.docx
(12.5 KiB) 404 stiahnutí
Zamknuté