Zasadnutie OZ 09.02.2017

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 09.02.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 9.2.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla, p. Jozefa Šoltésa a Mgr. Zlatice Belinovej o odpredaj časti parcely č. 2018/2, 241 a 2024 v majetku obce (LV 338) ako pozemku v bezprostrednej blízkosti pozemkov, ktoré vlastní p. Federl – preložené z minulého zasadnutia.
 5. Prerokovanie zámeru predaja pozemku parc.č. CKN 337/2, 338/2 a 339/2 (za bývalým Marákovým domom) v celkovej výmere 1313 m2.
 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 7. Prerokovanie žiadosti Športového klubu Dolné Plachtince o dotáciu na úhradu faktúry za energie v prenajatých priestoroch – športovom centre.
 8. Pridelenie bytu C3.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.
pozvánka na zasadnutie 09.02.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(283.72 KiB) 537 stiahnutí
Materiál k bodu 5:
DP0368gpA3.pdf
geometrický plán - pracovná verzia
(63.16 KiB) 553 stiahnutí
Materiál k bodu 6 (pozn. znenie vyhlásenia ešte posudzuje právnik, je možné, že sa bude meniť.):
volba_HKO.pdf
vyhlásenie voľby HKO - návrh
(469.77 KiB) 554 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 09.02.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Zápisnica č.2.pdf
Zápisnica č. 2/2017
(411.03 KiB) 592 stiahnutí
Uznesenie č.2.pdf
Uznesenie č. 2/2017
(365.31 KiB) 576 stiahnutí
Zamknuté