Zasadnutie OZ 12.01.2016

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 12.01.2016

Príspevokod užívateľa cbartok » 11. Januára 2017, 03:34

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 12.1.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova – pre p. Maroša Kováča, č. 173, na účel zriadenia športového centra.
5. Prerokovanie organizačného zabezpečenia akcie: „Tradičná vinárska súťaž – Plachtince 2016“.
6. Rôzne:
a) prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla o odpredaj pozemku parc.č. CKN 170 (parcela zložená z EKN 241 a EKN 2029/2).
b) prerokovanie žiadosti p. Kláry Pechovej o odpredaj pozemku parc.č. CKN 299.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver

Zápisnica č.1.pdf
Zápisnica 1/2016
(50.77 KiB) 402 stiahnutí

Uznesenie č.1.pdf
Uznesenie 1/2016
(54.69 KiB) 406 stiahnutí

Návrat na "Zasadnutia OZ 2016"