Zasadnutie OZ 20.09.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 20.09.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 20.9.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie kúpy rodinného domu súp.č. 21 vrátane pozemku a príslušenstva od p. Jozefa Maráka.
5. Informácia z rokovania vlády SR vo Veľkom Krtíši dňa 7.9.2016.
6. Rôzne:
- slávnosť poďakovania za úrodu 25.9.2016.
- oprava odčlenenia parcely CKN 2/4 od parcely 2 za účelom predaja p. Gullerovi – návrh na zmenu bodu A/1 uznesenia č. 7/2016.
- žiadosť p. Jána Jardeka o riešenie problému s Mlynským jarkom v úseku pri jeho rodinnom dome.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver
Zápisnica č.9.pdf
Zápisnica 9/2016
(61.28 KiB) 653 stiahnutí
Uznesenie č.9.pdf
pôvodné znenie
(58.07 KiB) 657 stiahnutí
záznam o formálnej zmene k uzneseniu č. 9.pdf
Záznam o formálnej zmene
(215.01 KiB) 645 stiahnutí
Uznesenie č.9_upravene.pdf
Uznesenie 9/2016 platné
(358.3 KiB) 648 stiahnutí