Zasadnutie OZ 26.07.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 26.07.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: mimoriadne
Dátum a čas konania: 26.7.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie predaja časti pozemku parc. č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole, na základe zámeru z 21.6.2016.
5. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
6. Prerokovanie situácie v ZŠ, predstavenie výstupov zisťovania záujmu o otvorenie 2. stupňa, predkladá ZŠ.
7. Pridelenie bytov na základe podaných žiadostí.
8. Rôzne:
- Trojplachtinský deň – futbalový turnaj 30.7.2016.
9. Diskusia.
10.Návrh na uznesenie.
11.Záver
Zápisnica č.7.pdf
Zápisnica 7/2016
(62.03 KiB) 615 stiahnutí
Uznesenie č.7.pdf
pôvodné znenie
(57.71 KiB) 605 stiahnutí
záznam o formálnej zmene k uzneseniu č. 7.pdf
Záznam o formálnej zmene
(218.96 KiB) 601 stiahnutí
Uznesenie č.7_upravene.pdf
Uznesenie č. 7/2016 formálnej po zmene
(364.28 KiB) 606 stiahnutí
záznam č. 2 o zmene k uzneseniu č. 7.pdf
Záznam o zmene podľa uznesenia 9/2016, bodu A/2
(219.12 KiB) 599 stiahnutí
Uznesenie č.7_v zneni 9_2016.pdf
Uznesenie 7/2016 platné
(356.6 KiB) 608 stiahnutí