Zasadnutie OZ 15.03.2016

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Zasadnutie OZ 15.03.2016

Príspevokod užívateľa cbartok » 11. Januára 2017, 10:53

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 15.3.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2016, ktoré sa navrhuje pre zreálnenie rozpočtu na základe zverejnených údajov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úseku školstva, oznámených Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva.
5. Prerokovanie návrhu VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce – preložený bod z minulého zasadnutia.
6. Schvaľovanie prenájmu priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova na účel hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra – preložený bod z minulého zasadnutia.
7. Opätovné prerokovanie zámeru odpredať pozemok parc.č. CKN 299 na účel hodný osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného pozemku – preložený bod z minulého zasadnutia.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver

Zápisnica č.3.pdf
Zápisnica 3/2016
(64.29 KiB) 611 stiahnutí

Uznesenie č.3.pdf
Uznesenie 3/2016
(57.99 KiB) 622 stiahnutí

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Návrat na "Zasadnutia OZ 2016"