Zasadnutie OZ 26.06.2019

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 26.06.2019

Príspevokod užívateľa cbartok » 24. Júna 2019, 16:53

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 11.06.2019, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 26.06.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018.
  5. Prerokovanie VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Plachtince.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
  7. Prerokovanie žiadostí o predaj pozemkov vo vlastníctve obce.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 26.06.2019.pdf
(329.37 KiB) 72 stiahnutí
Prílohy
Záverečný účet 2018.pdf
k bodu 4
(560.73 KiB) 63 stiahnutí
Výročná správa 2018.pdf
k bodu 4
(1.57 MiB) 65 stiahnutí
SKMBT_C22016101212370.pdf
správa audítora k bodu 4
(199.37 KiB) 62 stiahnutí
VZN 2_2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia.pdf
k bodu 5
(681.41 KiB) 68 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 26.06.2019

Príspevokod užívateľa cbartok » 4. Októbra 2019, 16:17

Zápisnica 4.pdf
(633.62 KiB) 123 stiahnutí

Uznesenie č. 13.pdf
(429.49 KiB) 126 stiahnutí

Uznesenie č. 14.pdf
(422.78 KiB) 130 stiahnutí

Uznesenie č. 15.pdf
(418.68 KiB) 122 stiahnutí

Uznesenie č. 16.pdf
(419.61 KiB) 126 stiahnutí

Uznesenie č. 17.pdf
(419.15 KiB) 128 stiahnutí

Uznesenie č. 18.pdf
(424.09 KiB) 126 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2019"