Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 14.05.2019

Napísané: 10. Mája 2019, 15:58
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 14.05.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Správa o spracovaní Územného plánu obce Dolné Plachtince..
 5. Územný plán obce Dolné Plachtince – schválenie.
 6. VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Dolné Plachtince.
 7. Rôzne.
  - pridelenie bytu
  - nadchádzajúce kultúrne akcie
 8. Diskusia.
 9. Návrh na uznesenie.
 10. Záver.

Re: Zasadnutie OZ 14.05.2019

Napísané: 10. Mája 2019, 16:11
od užívateľa cbartok

Dokumenty k zasadnutiu OZ 14.05.2019

Napísané: 24. Júna 2019, 16:45
od užívateľa cbartok
Zápisnica 3.pdf
(482.59 KiB) 91 stiahnutí

Uznesenie č. 11.pdf
(515.65 KiB) 89 stiahnutí

Uznesenie č. 12.pdf
(417.84 KiB) 90 stiahnutí