Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ II 17.12.2018

Napísané: 9. Februára 2019, 18:20
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Plánovaný dátum a čas konania: 17.12.2018, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Organizačná zmena Základnej školy v Dolných Plachtinciach.
  4. Záver.

Dokumenty k zasadnutie OZ II 17.12.2018

Napísané: 9. Februára 2019, 18:22
od užívateľa cbartok
Zápisnica II-3.pdf
Zápisnica č. II-3/2018
(483.7 KiB) 156 stiahnutí

Uznesenie č.12.pdf
Uznesenie č. II-12/2018
(352.71 KiB) 159 stiahnutí