Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 29.11.2018

Napísané: 9. Februára 2019, 17:15
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Plánovaný dátum a čas konania: 29.11.2018, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Správa o spracovaní Územného plánu obce Dolné Plachtince..
  5. Územný plán obce Dolné Plachtince – schválenie.
  6. VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Dolné Plachtince
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

Materiál na rokovanie je doručený poslancom v písomnej podobe.

Dokumenty k zasadnutiu OZ 29.11.2018

Napísané: 9. Februára 2019, 17:16
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.12.pdf
Zápisnica č. 12/2018
(592.81 KiB) 57 stiahnutí

Uznesenie č.12.pdf
Uznesenie č. 12/2018
(437.3 KiB) 61 stiahnutí