Zasadnutie OZ 13.09.2018

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 13.09.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 17. Septembra 2018, 17:42

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 13.09.2018, 19:00
Skutočný dátum a čas konania: 19.09.2018, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Úprava rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018.
 5. Pridelenie bytov.
 6. Informácia o dotáciách z PRV - úspešná PRV 7.4 - rekonštrukcia bývalej školy na podnikateľské priestory, neúspešná PRV 7.2 - chodníky - úsek E.
 7. Prerokovanie preklenovacieho úveru k získanému NFP PRV 7.4.
 8. Prerokovanie projektových zámerov - rozšírenie kapacity MŠ - IROP, Program obnovy dediny - SAŽP, Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - MVSR.
 9. Informácie o MAS, Mikroregión Východný Hont.
 10. Prerokovanie predaja časti pozemku EKN 332 o výmere 2001 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „usporiadanie vlastníckych vzťahov za účelom zriadenia oplotenia pre zamedzenie voľného pohybu divej zveri po poľnohospodárskych pozemkoch“, na základe zámeru schváleného 3/5 väčšinou dňa 18.4.2018, uznesením 5/2018.
 11. Prerokovanie zámeru predaja pozemkov CKN 149/2 a 149/3, ktoré vzišli z EKN 2018/2 a EKN 241 v zmysle GP 47582839-136/2018.
 12. Kultúrne akcie:
  - poďakovanie za úrodu
  - Divadelné dišputy
  - deň úcty k starším
  - premiéra Divadla Štefana Kvietika - "Janík" 30.10.2018 z príležitosti mimoriadneho štátneho sviatku - Výročie Deklarácie slovenského národa
  - hostina 11.11.2018
 13. Diskusia.
 14. Návrh na uznesenie.
 15. Záver.

pozvánka na zasadnutie 19.09.2018.pdf
(207.6 KiB) 161 stiahnutí
Prílohy
Geometrický_plán.zip
k bodu 11
(62.17 KiB) 159 stiahnutí
RO 3 2018.pdf
k bodu 4
(316.51 KiB) 169 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 13.09.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 9. Februára 2019, 17:06

Zápisnica č.10.pdf
Zápisnica č. 10/2018
(611.66 KiB) 151 stiahnutí

Uznesenie č.10.pdf
Uznesenie č. 10/2018
(373.54 KiB) 152 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2018"