Zasadnutie OZ 13.06.2018

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 13.06.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 11. Júna 2018, 15:31

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 13.06.2018, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2017.
  5. Prerokovanie predaja časti pozemku EKN 332 o výmere 2001 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „usporiadanie vlastníckych vzťahov za účelom zriadenia oplotenia pre zamedzenie voľného pohybu divej zveri po poľnohospodárskych pozemkoch“, na základe zámeru schváleného 3/5 väčšinou dňa 18.4.2018, uznesením 5/2018.
  6. Rôzne.
  7. Diskusia.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

pozvánka na zasadnutie 13.06.2018.pdf
pozvánka na zasadnutie
(377.97 KiB) 174 stiahnutí
Prílohy
Záverečný účet 2017.pdf
Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
(552.8 KiB) 177 stiahnutí
Výročná správa 2017.pdf
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.
(1.5 MiB) 175 stiahnutí
Správa audítora.pdf
Správa adítora za rok 2017.
(195.09 KiB) 168 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 13.06.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 27. Júna 2018, 17:42

Zápisnica č.7.pdf
Zápisnica č. 7/2018
(587.46 KiB) 195 stiahnutí

Uznesenie č.7.pdf
Uznesenie č. 7/2018
(348.34 KiB) 187 stiahnutí

StanoviskoHKO k záv. účtu 2017.pdf
Stanovisko HKO k záverečnému účtu
(344.85 KiB) 192 stiahnutí

plán kontrolnej činnosti HKO.pdf
Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2018
(255.8 KiB) 196 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2018"