Zasadnutie OZ 23.05.2018

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 23.05.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 21. Mája 2018, 19:05

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 16.05.2018, 19:00
Skutočný dátum a čas konania: 23.05.2018, 17:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh územného plánu - predbežná diskusia.
 5. Úprava rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 - prerokovanie.
 6. Prerokovanie predaja časti pozemku EKN 332 o výmere 2001 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „usporiadanie vlastníckych vzťahov za účelom zriadenia oplotenia pre zamedzenie voľného pohybu divej zveri po poľnohospodárskych pozemkoch“, na základe zámeru schváleného 3/5 väčšinou dňa 18.4.2018, uznesením 5/2018.
 7. Rôzne:
  Podujatia s akcentom 775.výročia 1. písomnej zmienky.
  - Slávnosť sv. Urbana - 27.5.2018
  - Radosti v Háji I. - 21.7.2018
  - Radosti v Háji II. - 1.9.2018
  - Divadelné dišputy - 13.10.2018
  - Hostina - 11.11.2018

  Aktuálne:
  - Deň detí - 10.6.2018
 8. Diskusia.
 9. Návrh na uznesenie.
 10. Záver.

V prílohe nájdete hlavný (komplexný) výkres (pre zastavané územie a celý kataster) a z textovú časť, v ktorej je najpodstatnejšia záväzná časť s návrhom regulatívov a podmienok pre výstavbu.
Ostatné výkresy (pre značnú veľkosť) sú skomprimované.

pozvánka na zasadnutie 23.05.2018.pdf
(382.03 KiB) 168 stiahnutí
Prílohy
RO 2 2018.pdf
k bodu 5
(410.93 KiB) 167 stiahnutí
dplachtince_text.pdf
k bodu 4 - textová časť
(571.71 KiB) 166 stiahnutí
dplachtince_ostvykresy.zip
k bodu 4 - ostatné výkresy
(3.31 MiB) 164 stiahnutí
dplachtince_kom.pdf
k bodu 4 - komplexný výkres
(1.27 MiB) 163 stiahnutí
dplachtince_kat.pdf
k bodu 4 - komplexný výkres celý kataster
(1.67 MiB) 163 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 121
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 23.05.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 11. Júna 2018, 15:16

Zápisnica č.6.pdf
Zápisnica č. 6/2018
(590.54 KiB) 202 stiahnutí

Uznesenie č.6.pdf
Uznesenie č. 6/2018
(341 KiB) 198 stiahnutí

dplachtince_kom.pdf
návrh UPN po úprave
(1.34 MiB) 200 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2018"