Zasadnutie OZ 14.03.2018

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 14.03.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 12. Marca 2018, 17:42

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 14.03.2018, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prenájom priestorov v nevyužívanej časti ZŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „využitie nevyužívaných priestorov ZŠ“.
  5. Prerokovanie predaja parcely CKN 51/2 v k.ú. Dolné Plachtince, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 51, v zmysle GP č. 47582839-13/2018 za cenu určenú znaleckým posudkom podľa §9a ods. 8, písm b) zákona 138/1991 Zb. ako priľahlého pozemku k parcele CKN 52 zastavanej stavbou súp.č. 159.
  6. Predelenie bytu A1.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 14.03.2018.pdf
(284.38 KiB) 143 stiahnutí

Užívateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 14.03.2018

Príspevokod užívateľa cbartok » 16. Apríla 2018, 16:38

Zápisnica č.4.pdf
(518.19 KiB) 97 stiahnutí

Uznesenie č.4.pdf
(358.04 KiB) 94 stiahnutí


Návrat na "Zasadnutia OZ 2018"