Strana 1 z 1

Plán zasadnutí OZ na rok 2018

Napísané: 8. Januára 2018, 19:35
od užívateľa cbartok
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach v roku 2018:

Dátum začiatok miesto
10. januára 18.00 hod. kult. dom
15. februára 18.00 hod. kult. dom
14. marca 18.00 hod. kult. dom
11. apríla 19.00 hod. kult. dom
16. mája 19.00 hod. kult. dom
13. júna 19.00 hod. kult. dom
j ú l voľno
a u g u s t voľno
13. septembra 19.00 hod. kult. dom
10. októbra 19.00 hod. kult. dom
14. novembra 18.00 hod. kult. dom
12. decembra 18.00 hod. kult. dom


Zmena vyhradená !

Schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. decembra 2017