Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Tu nájdete plán zasadnutí, pozvánky na zasadnutia, zápisnice, uznesenia, prezenčné listiny a iné materiály, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou zápisníc.
  • Fórum
    Témy
    Príspevky
    Posledný príspevok