Kontaktné údaje

OBEC Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 95


IČO: 00319309, DIČ: 2021243136
Banka: VÚB, a.s., SK6402000000000001922402

Tel.: 047 48 30 003
Fax.: 047 48 30 006

E-mail: obec@dolneplachtince.sk
web: www.dolneplachtince.sk

Podmienky používania a Ochrana súkromia

Podmienky používania a ochrany osobných údajov: Podmienky používania a Ochrana súkromia